Katedra ošetřovatelství a porodní asistence vzdělává lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky v oboru ošetřovatelství. Zajišťuje výuku bakalářských studijních oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, programu Zdravotnické záchranářství a magisterského studijního programu Intenzivní péče.

Existence katedry je postavena na pevných základech a dlouholetých zkušenostech vzdělávání v oboru ošetřovatelství.

Garantuje vysokou odbornost a kvalitu studijních programů, v nichž absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i EU.

Kalendář událostí

Více